”God arkitektur skapas i samverkan med andra. Att väga samman gestaltning, ekonomi och teknik är vår utmaning.”
Vilka vi är
Lagom stor samling individer med ett gemensamt synsätt på hur vi bäst löser våra uppgifter.
Hur vi arbetar
Lyhört, prestigelöst, kompetent och öppet, genom personliga möten och med ett stort engagemang.
Vad vi gjort
Ett litet urval av de projekt vi arbetat med de senaste åren.
Erfaren arkitekt/byggnadsingenjör med erfarenhet av småhusbyggande i trä sökes!
Kontakta oss
Forum Arkitekter AB
Västra Hamngatan 6, 411 17 Göteborg
Telefon: 031-13 39 90